The MindMap School: Ένας διαφορετικός Πολυχώρος Εκπαίδευσης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες!

hall15lowres
ΤΡΙΤΗ, 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

«Μπορεί για πολλούς ανθρώπους ο προορισμός να είναι ο ίδιος, όμως τα μονοπάτια που θα ακολουθήσει ο καθένας, η διαδρομή που θα χαράξει, τα εμπόδια που θα συναντήσει και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για να τα προσπεράσει είναι διαφορετικά, όπως διαφορετικός και μοναδικός είναι ο εγκέφαλος του κάθε ανθρώπου. Συνεπώς, το εκπαιδευτικό ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι διαφορετικό για κάθε μαθητή ανάλογα με τα βιώματα, τις εμπειρίες, και τα ενδιαφέροντά του!».

 Τι είναι το MindMap School και τι προσφέρει.

 To MindMap School είναι ένας καινοτόμος πολυχώρος εκπαίδευσης, που εστιάζει στην διδασκαλία μαθητών (παιδιών, εφήβων, ενηλίκων) με μαθησιακές διαφορετικότητες (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Αυτισμός, Συναισθηματικές δυσκολίες) στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

 

Το MindMap School γεννήθηκε από μία ομάδα εκπαιδευτικών, που αποφάσισε να επιστρέψει από το εξωτερικό, όπου εργάζονταν ως ειδικοί παιδαγωγοί, για να ενώσουν τις διαφορετικές εμπειρίες και εξειδίκευση τους, και να εκπληρώσουν ένα κοινό όραμα. Ένα όραμα μοναδικό, όπως μοναδικός είναι και ο κάθε μαθητής. Η ομάδα του MindMap School αποτελείται από την Γιώτα Δρακοπούλου, ψυχολόγο και ειδική παιδαγωγό στα Ελληνικά, την Ελισάβετ Κεχαγιά, ειδική παιδαγωγό και εκπαιδεύτρια καθηγητών στην Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και την Έφη Κουτράκη, καθηγήτρια Αγγλικών και ειδική παιδαγωγό. Το όραμα τους ήταν να δημιουργήσουν έναν καινοτόμο Πολυχώρο Εκπαίδευσης, που αποτελεί πρότυπο για τα δεδομένα της Ελλάδας.

Αυτό που παρατήρησαν, μέσα από χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση είναι ότι ένα δομικό πρόβλημα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας είναι η έλλειψη της καλλιέργειας δεξιοτήτων μελέτης (π.χ. στρατηγικές εντοπισμού και απομνημόνευσης πληροφοριών, οργάνωση μνήμης κ.α.). Ενώ δηλαδή οι μαθητές καλούνται να αποστηθίσουν μία πληθώρα πληροφοριών, δεν έχουν διδαχθεί πώς να μαθαίνουν το κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Το γεγονός αυτό οδήγησε τις τρεις εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν το MindMap School και την δική τους πρωτότυπη TMS μεθοδολογία, ώστε οι μαθητές με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες να μαθαίνουν Αγγλικά, ως ξένη γλώσσα, και να καλλιεργούν δεξιότητες μελέτης στα Ελληνικά (μαθήματα του σχολείου), ανακαλύπτοντας σταδιακά τον δικό τους τρόπο μάθησης και να γίνονται αυτόνομοι. Για να επιτευχθεί αυτό, το πρόγραμμα σπουδών του κάθε μαθητή διαμορφώνεται εξατομικευμένα, μετά από αξιολόγηση των αναγκών του, του μαθησιακού του προφίλ και των ιδιαίτερων ταλέντων του, επιτρέποντας του να «ξεκλειδώσει» το δυναμικό του.

H Φιλοσοφία του MindMap School

Η Φιλοσοφία του MindMap School είναι ότι ο κάθε μαθητής είναι διαφορετικός και μαθαίνει με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Ενώ υπάρχουν 9 τύποι νοημοσύνης (λογικομαθηματική, λεκτική, οπτική, μουσική, κιναισθητική, ενδοπροσωπική, διαπροσωπική, νατουραλιστική και συναισθηματική), τα παιδιά δυστυχώς διδάσκονται με έναν και μόνο τρόπο, τον λεκτικό, ο οποίος μάλιστα έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικός, ειδικά για μαθητές με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες.

H μεθοδολογία του MindMap School αγκαλιάζει τον διαφορετικά δομημένο εγκέφαλο της δυσλεξίας και της ΔΕΠ-Υ και βασίζεται σε 3 πυλώνες: α) την Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, β) τους 9 Τύπους Νοημοσύνης (Gardner), και, γ) την Συναισθηματική Νοημοσύνη (E.Q).

Αναπόσπαστο κομμάτι της μεθοδολογίας TMS είναι και η αρχιτεκτονική του χώρου. 3D αίθουσες, εξειδικευμένο λογισμικό, lively books και εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας, που “ζωντανεύουν” τις εργασίες των μαθητών σε ολογράμματα, προωθούν την εξερεύνηση και την δημιουργία εσωτερικού κινήτρου. Παράλληλα, οι “σταθμοί μάθησης” δημιουργούν ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον, καθώς ο κάθε “σταθμός” είναι διαμορφωμένος,  ώστε  να  καλλιεργούνται  όλοι  οι τύποι  νοημοσύνης. Γραφή πάνω σε άμμο, κιναισθητικές δραστηριότητες, νέες τεχνολογίες και χειροποίητο υλικό είναι μερικά από τα εργαλεία που επιλέγουν οι μαθητές του MindMap School για να βιώσουν την γνώση. Τέλος, το φυσικό φως σε αρμονία με στοιχεία φύσης δημιουργούν ένα αγχολυτικό περιβάλλον, που ενισχύει την συγκέντρωση και την εσωτερική ηρεμία.

Πώς νιώθουν οι μαθητές με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες.

 Ο κόσμος των μαθητών έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή την ιδέα και την διαφορετική φιλοσοφία του The MindMap School, αφού βρίσκουν ένα χώρο που τους κάνει να αισθάνονται ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Όπως μας δηλώνουν και οι ιδρύτριες του The MindMap School, επειδή οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν επαναλαμβανόμενη ματαίωση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να αισθανθούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν, χρησιμοποιώντας διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία και τεχνικές μελέτης. Χρώμα, κίνηση, εικόνα και παιχνίδι επιδρούν θετικά στην αυτοπεποίθηση τους, καθώς επίσης και στον τρόπο που βλέπουν το σχολείο και την μάθηση. Όπως οι ίδιες αναφέρουν, απλές φράσεις, όπως “Κοιτα τι κατάφερες! Μπράβο!”, “Όταν χρησιμοποιείς έναν τρόπο που βοηθάει εσένα, πετυχαίνεις σπουδαία πράγματα!”, συνιστούν ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία ενός ψυχοπαιδαγωγού, έτσι ώστε τα παιδιά σταδιακά να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πιστέψουν στον εαυτό τους! Οι ίδιες τονίζουν την σημασία του να καθρεφτίζεις και να χρησιμοποιείς τα θετικά στοιχεία του κάθε μαθητή, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει ακαδημαϊκή επιτυχία χωρίς συναισθηματική ενδυνάμωση.

Διεθνής αναγνώριση και επόμενοι στόχοι.

Όραμα του MindMap School αποτελεί η συνεχής διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας, όσον αφορά στον διαφορετικά δομημένο εγκέφαλο της δυσλεξίας καθώς και την διαφοροποιημένη διδασκαλία. Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, η ομάδα του MindMap School εκπαίδευσε καθηγητές του δημοσίου πάνω στην Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, ενώ στο διεθνές συνέδριο IATEFL, παρουσιάστηκε η μεθοδολογία TMS, εκπαιδεύοντας καθηγητές σε διεθνές επίπεδο, πάνω στην διδασκαλία Αγγλικών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, η μεθοδολογία TMS στην αναγνωστική ικανότητα μαθητών με δυσλεξία, δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό «International Journal of Language and Linguistics» (Vol.4, No 4, Dec.2017), αναγνωρίζοντας την καινομία του προγράμματος TMS. Τέλος, μέχρι στιγμής, μέσα από Βιωματικά Εργαστήρια, η ομάδα έχει εκπαιδεύσει συνολικά πάνω από 200 γονείς παιδιών με μαθησιακές διαφορετικότητες, δίνοντας τους πρακτικά εργαλεία, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη μελέτη στο σπίτι.

Μotto της ομάδας του MindMap School είναι τα λόγια του Benjamin Franklin:

“Tell me and I forget

 Teach me and I remember

Involve me and I learn”

Λ. Μεσογείων 354, Αγία Παρασκευή

τηλ. επικοινωνίας: 211 113 1353

E-mail: info@themindmapschool.gr

www.themindmapschool.gr

Επιπλέον link: Video στο Youtube