Κριός

krios
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Τα πράγματα θα αρχίσουν να μπαίνουν σε μια σειρά μέχρι την εαρινή ισημερία.

 Οι ικανότητες σας να ηγείστε και να ξεπερνάτε εμπόδια θα δοκιμαστούν τον Μάρτιο από τις πολλές υποχρεώσεις που έχετε, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει απογοήτευση και εκνευρισμό. Τα πράγματα όμως θα αρχίσουν να μπαίνουν σε μια σειρά μέχρι την εαρινή ισημερία στις 20 του μήνα, οπότε και θα μπορέσετε να ανοίξετε και πάλι τα φτερά σας. Θα πρέπει όμως να δείξετε λίγη προσοχή στις επικοινωνίες σας όσον αφορά σημαντικές υποθέσεις τις ημέρες πριν και μετά την πανσέληνο (21 Μαρτίου) και μέχρι το τέλος του μήνα θα επανέλθετε στο γνωστό αυθόρμητο και γενναίο εαυτό σας.