Ποια είναι τα τουριστικά καταλύματα που μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν;

ksenodoxeio
ΔΕΥΤΕΡΑ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Mε απόφαση του υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη η λειτουργία των παρακάτω καταλυμάτων επιτρέπεται.

Όπως  προβλέπεται με την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ  987/Β/22.3.20) (Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035), κάποια καταλύματα είναι απολύτως αναγκαία για τη στέγαση συγκεκριμένων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, όπως του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πάσης φύσεως ιατρικού, νοσηλευτικού ή υγειονομικού προσωπικού, προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, προσώπων που έχουν πληγεί λόγω φυσικών καταστροφών, προσφύγων ή αιτούντων άσυλο, φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή και εκπαιδευτικών, μονίμων ή αναπληρωτών, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες εκτός του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους και διαμένουν ήδη σε τουριστικά καταλύματα για τον σκοπό αυτό.

Τα παραπάνω ισχύουν σύμφωνα με την παρ. 4 του 68ου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) και μπορείτε να δείτε τα καταλύματα εδώ.