Τα 5 είδη τουρισμού που κυριαρχούν στα ταξίδια

touristes-taksidiotes
ΤΕΤΑΡΤΗ, 11 ΜΑΙΟΥ 2016

Ένας κλασικός τουρίστας συνήθως βολτάρει, διασκεδάζει και τρώει σε μια πόλη, χωρίς πολλά άλλα κριτήρια. Τι άλλα είδη τουρισμού, όμως, υπάρχουν πέραν αυτού;

Υπεύθυνος τουρισμός

Αναφέρεται στον τουρισμό όπου ο προορισμός, ο τρόπος που θα φτάσει κάποιος εκεί και γενικότερα το πώς θα συμπεριφερθεί σε οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές εμπειρίες γίνεται υπεύθυνα και με βάση τις επιδράσεις στο περιβάλλον.

Βιώσιμος τουρισμός

Η περίπτωση όπου το ταξίδι περιορίζει τις επιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες και το γύρω περιβάλλον, ενθαρρύνει την οικονομική ευημερία δημιουργώντας θέσεις εργασίας και οδηγεί σε μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Οικοτουρισμός

Αποτελεί πυλώνα του βιώσιμου τουρισμού και επικεντρώνεται στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος –τη χλωρίδα, την πανίδα και την πολιτισμική κληρονομιά- του μέρους που επισκεπτόμαστε.

Ηθικός τουρισμός

Σε αυτό το είδος τουρισμού, το ταξίδι γίνεται με βάση τα οφέλη που θα δημιουργήσει σε ένα μέρος, τόσο όσον αφορά τους ανθρώπους, όσο και το περιβάλλον, τα ζώα κ.ο.κ.

Πράσινος τουρισμός

Σε αυτό το είδος εντάσσονται όσοι χρησιμοποιούν τρόπους μεταφοράς που είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Παραδοσιακά, ο πράσινος τουρισμός δεν εμπλέκεται με κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.