Η Costa Navarino αποδεικνύει την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη της

STUDIO F

Σύμφωνα με τον φορέα ανάπτυξης της Costa Navarino, ΤΕΜΕΣ Α.Ε., και τον πρώτο απολογισμό βιωσιμότητας (Sustainability Report), το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα σημειώνει σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις.

Ο απολογισμός της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI) G4, “core” requirements για την περίοδο 1/1-31/12/2015 εστιάζει στις σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις της Costa Navarino, όπως αυτές καθορίστηκαν έπειτα από ανοιχτό διάλογο και συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, όπως συνεργάτες, τοπική κοινωνία, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ΜΜΕ και αρχές.

Μέσω του απολογισμού βιωσιμότητας, δεδομένα από την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική δραστηριότητα της ΤΕΜΕΣ είναι πλέον προσβάσιμα και συγκρίσιμα, ενώ αφηρημένες έννοιες όπως η «προστασία του περιβάλλοντος», γίνονται απτές και σαφείς, προωθώντας την κατανόηση και τη συνεργασία.

ANDREA BONETTI

Η Γιάλοβα

Ο πρώτος απολογισμός αποτελεί ορόσημο στηn προσπάθεια της Costa Navarino να εφαρμόσει ένα πρότυπο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης βασισμένο στις αρχές της αειφορίας και τη συνεργασία για τη συνολική ανάπτυξη της Μεσσηνίας και την αναγνώρισή της ως σημαντικού παγκόσμιου τουριστικού προορισμού.

Όπως, άλλωστε, δήλωσε και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΤΕΜΕΣ ΑΕ - Costa Navarino, κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, η περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της Costa Navarino και θεμελιώδη παράγοντα ανάπτυξης.

Η καρέτα καρέτα

Η εφαρμογή αυτής της συνεργατικής προσέγγισης έχει να επιδείξει μέχρι σήμερα μια σειρά επιτυχιών. Παραδείγματα αποτελούν η ίδρυση του πρότυπου ερευνητικού κέντρου για την κλιματική αλλαγή, Navarino Environmental Observatory (NEO) και του διαδραστικού περιβαλλοντικού εκθεσιακού χώρου Νavarino Natura Hall, αποτέλεσμα σύμπραξης μεταξύ της Costa Navarino, του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης και της Ακαδημίας Αθηνών και η υλοποίηση εκτεταμένων προγραμμάτων για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας και του αφρικανικού χαμαιλέοντα σε συνεργασία με το σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ και την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

Ο απολογισμός συντάχθηκε με τη υποστήριξη της Ernst & Young Hellas και επαληθεύτηκε από την TUV HELLAS (TUV Nord), σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ΑΑ1000AS (Accountability Assurance Standard).

διαβάστε επίσης
  • ΟΛΑ
  • ΤΑΞΙΔΙ