Αύγουστος: Τοξότης

toksotis
ΤΕΤΑΡΤΗ, 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Τώρα θα αρχίσετε να βλέπετε αποτελέσματα.

Η χρονιά παρουσίασε πολλές δυσκολίες γιατί αφενός τείνετε να βλέπετε το δάσος και όχι το δέντρο και αφετέρου ο Δίας βρίσκεται στο αστερισμό του Παρθένου (το ζώδιο της παραγωγικότητας και της απόδοσης). Όλο αυτό το διάστημα έχετε αποκτήσει νέες ικανότητες, τις οποίες όμως θα πρέπει να συνεχίσετε να βελτιώνετε, αφού με την είσοδο του Πλούτωνα στο ζώδιο σας στις 30 Αυγούστου θα αρχίσετε να βλέπετε αποτελέσματα. Την ίδια περίοδο μπορεί να προκύψουν προβλήματα τις προσωπικές σχέσεις σας, αλλά η φυσική αισιοδοξία και φιλοσοφική διάθεσή σας θα σας βοηθήσουν να δείτε πιο καθαρά την ουσία και την πραγματική σημασία των πραγμάτων.