Κριός

krios
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Θα εστιάσετε στην ανάγκη σας για ανεξαρτησία και αυτογνωσία,

 Ο Οκτώβριος αποτελεί μήνας όπου θα εστιάσετε στην ανάγκη σας για ανεξαρτησία και αυτογνωσία, ιδιαίτερα ως προς τις σχέσεις σας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο – χρειάζεται μόνο λίγη προσοχή και να αποφύγετε τις υπερβολές στο φαγητό και στο ποτό. Το σημαντικό είναι να έχετε τα μάτια σας «δεκατέσσερα» και να διαχειριστείτε με τον πιο αποδοτικό τρόπο τον χρόνο και τις ευκαιρίες σας που θα παρουσιαστούν. Μετά τις 15 του μήνα ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε ορισμένες πιο φιλοσοφικές ανησυχίες, αλλά στο τέλος Οκτωβρίου τα πράγματα θα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν – άλλωστε μια φιλική σχέση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω.