ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ydroxoos
ΔΕΥΤΕΡΑ, 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Θα χρειαστεί καθαρό μυαλό για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις αβεβαιότητες που θα προκύψουν.

Καθώς το έτος πλησιάζει στο τέλος του λογικό είναι να αρχίσετε να κάνετε έναν απολογισμό για τα πεπραγμένα σας και να μπείτε σε σκέψεις σχετικά με την πορεία σας στα επαγγελματικά, αλλά και τη ζωή γενικότερα. Η ανάδρομη τροχιά του Κρόνου θα έχει ως αποτέλεσμα να μπείτε σε έναν γενικότερο στοχασμό για τα μακροπρόθεσμα σχέδιά σας, όμως δεν θα πρέπει να αγνοήσετε ζήτημα πιο άμεσης ανάγκης, όπως την υγεία και φυσική κατάστασή σας. Θα χρειαστεί καθαρό μυαλό για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις αβεβαιότητες που θα προκύψουν, οπότε δείξτε λίγη αυτοσυγκράτηση μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Οι νέες επαφές και εμπειρίες μπορεί να σας δώσουν την έμπνευση που αναζητούσατε τόσο καιρό.