Ζυγός

zugos
ΤΡΙΤΗ, 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ο Απρίλιος ευνοεί τις νέες εργασιακές ευκαιρίες, αρκεί βέβαια να τις αναγνωρίσετε.

 Από τον περασμένο Οκτώβριο έχει ξεκινήσει μια περίοδος ζύμωσης και αλλαγών στις διαπροσωπικές σχέσεις σας, κάτι το οποίο θα φανεί και θα μετουσιωθεί ιδιαίτερα αυτόν τον μήνα σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ο Απρίλιος ευνοεί τις νέες εργασιακές ευκαιρίες, αρκεί βέβαια να τις αναγνωρίσετε, ενώ μια γνωριμία ή φιλία ενδέχεται να ανθίσει και να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη ζωή σας. Σε συνάρτηση με όλα αυτά, η Πανσέληνος στις 19 Απριλίου θα φέρει και μια έκρηξη δημιουργικότητας η οποία θα σας «κρατήσει» για τους επόμενους μήνες.