Κριός

krios
ΤΡΙΤΗ, 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Οι ελεύθεροι Κριοί μπορεί να συναντήσουν ένα ενδιαφέρον πρόσωπο.

 Τα άστρα βρίσκονται το μέρος σας, ως προς τα οικονομικά, καθώς οι αμοιβές και η αναγνώριση που θα λάβετε θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες σας. Για το πρώτο μισό του μήνα – μέχρι την Πανσέληνο στις 14 Οκτωβρίου – οι σχέσεις σας με το οικογενειακό περιβάλλον θα είναι εξαιρετικές. Αναφορικά με την υγεία σας όμως, θα πρέπει να κινηθείτε με μεγαλύτερη σύνεση και μέτρο στις εξόδους σας. Οι ελεύθεροι Κριοί μπορεί να συναντήσουν ένα ενδιαφέρον πρόσωπο και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η γνωριμία να εξελιχθεί σε κάτι πιο μόνιμο και ουσιαστικό.