Νοέμβριος: Ζυγός

zugos
ΤΡΙΤΗ, 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ο Νοέμβριος θα σας βοηθήσει να πιστέψετε ακόμα περισσότερο στον εαυτό σας.

Οι πλανήτες που σας αφορούν βρίσκονται σε αρμονία και μετά τις 8 Νοεμβρίου θα φέρουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας. Φέτος έχετε αντιληφθεί πως δεν μπορείτε να οργανώνετε τη ζωή σας βάσει των προσδοκιών άλλων ανθρώπων και ο Νοέμβριος θα σας βοηθήσει να πιστέψετε ακόμα περισσότερο στον εαυτό σας. Μετά τις 12 του μήνα θα δείτε να φωτίζονται οι ρουτίνες και οι συνήθειες που χρήζουν προσοχής, αλλά και θα αναδειχθούν οι φίλοι και οι σύντροφοι εκείνοι που θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τις δυσκολίες που ενδεχομένως προκύψουν.