Νοέμβριος: Σκορπιός

skorpios
ΤΡΙΤΗ, 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τα άστρα βρίσκονται με το μέρος σας.

Ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας που θα χαρακτηριστεί από εσωστρέφεια, με τις προσωπικές σχέσεις και τα οικονομικά να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σας. Μετά τις 8 του μήνα θα ενεργοποιηθεί η δημιουργικότητα και η διάθεση για επικοινωνία μέσα σας. Από τις 12 Νοεμβρίου και έπειτα, θα έρθουν εξελίξεις ως προς τις επαγγελματικές και προσωπικές δραστηριότητες με συνέπεια να σας ανοίξει η όρεξη για φιλόδοξα όνειρα. Τα άστρα βρίσκονται με το μέρος σας, όμως είναι στο χέρι σας να τολμήσετε και να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα προκύψουν.