Παρθένος

parthenos
ΤΕΤΑΡΤΗ, 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Η Πανσέληνος στις 9 Μαρτίου θα σας βοηθήσει να κάνετε μια νέα ιεράρχηση των επιθυμιών και αναγκών.

 Το φθινόπωρο και ο χειμώνας έφεραν αρκετές αλλαγές στην προσωπική σας ζωή και αναπόφευκτα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σας. Όσο σημαντικές όμως και να είναι αυτές οι εξελίξεις – είτε θετικές, είτε αρνητικές – αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να αγνοήσετε τις υπόλοιπες υποθέσεις σας που «τρέχουν». Η Πανσέληνος στις 9 Μαρτίου θα σας βοηθήσει να κάνετε μια νέα ιεράρχηση των επιθυμιών και αναγκών. Κατά την διάρκεια των εσωτερικών αναζητήσεων σας, που θα κορυφωθούν με την Νέα Σελήνη στις 24 του μήνα, μην ξεχνάτε πως το παρελθόν μπορεί να λειτουργήσει ως «μεγάλος δάσκαλος» και να σας δείξει τον δρόμο για το μέλλον.