Ρινοπλαστική: φωτογραφίες-ανάρρωση

muti-rinoplastiki
ΔΕΥΤΕΡΑ, 18 ΜΑΙΟΥ 2020

Η ρινοπλαστική αφορά την πλαστική μύτης συνδυάζεται με πλαστική στο διάφραγμα και η ανάρρωση είναι ήπια. Η ρινοπλαστική διορθώνει την μύτη με καμπούρα, την γαμψή μύτη, την στραβή μύτη, την αποτυχημένη ρινοπλαστική.

Τι είναι 

Η ρινοπλαστική αφορά την πλαστική μύτης συνδυάζεται με πλαστική στο διάφραγμα και η ανάρρωση είναι ήπια. Η ρινοπλαστική διορθώνει την μύτη με καμπούρα, την γαμψή μύτη, την στραβή μύτη, την αποτυχημένη ρινοπλαστική.

Η μύτη αποτελείται από το εξωτερικό μέρος, δηλαδή αυτό που βλέπουμε από έξω και το εσωτερικό που είναι το διάφραγμα. Το εξωτερικό τμήμα της μύτης στο μέσο και κάτω τμήμα της (ακρορίνιο) αποτελείται από δέρμα, υποδόριο ιστό και χόνδρους. Το άνω τμήμα αποτελείται από τα ρινικά οστά, δέρμα και υποδόριο ιστό. Το εσωτερικό τμήμα της μύτης αποτελείται από χόνδρο στην μέση γραμμή και λέγεται ρινικό διάφραγμα.

Η καλή αναπνοή συντελείται όταν το διάφραγμα είναι στην μέση γραμμή είναι δηλαδή ευθύ και οι κάτω ρινικές κόγχες έχουν κανονικό μέγεθος. Όταν το διάφραγμα γέρνει προς τη μία πλευρά αυτή η δυσμορφία λέγεται σκολίωση του ρινικού διαφράγματος και συνήθως συνοδεύεται από υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών στην μια πλευρά της μύτης.

Όταν εξετάζουμε ένα υποψήφιο για ρινοπλαστική πρέπει να ελέγχουμε και το διάφραγμα. Εάν υπάρχει σκολίωση του ρινικού διαφράγματος πρέπει να το αντιμετωπίζουμε στον ίδιο χειρουργικό χρόνο. Η επέμβαση του διαφράγματος λέγεται διαφραγματοπλαστική ή πλαστική του διαφράγματος. Όταν η ρινοπλαστική συνοδεύεται από πλαστική του διαφράγματος τότε μιλάμε για λειτουργική ρινοπλαστική.

Η ρινοπλαστική αφορά την αποκατάστση εξωτερικών κυρίως δυσμορφιών όπως είναι:

Η μύτη με καμπούρα
Η γαμψή μύτη                                             
Η μακριά μύτη
Η χοντρή μύτη
Η αποτυχημένη ρινοπλαστική                                                  

Η επέμβαση της ρινοπλαστικής αναλύεται διεξοδικά από τον Δρ Νώντα Καποσίτα εδώ

Ρινοπλαστική-ανάρρωση

Ο χειρουργημένος την επόμενη ημέρα της επέμβασης αναχωρεί από την κλινική με οδηγίες (αντιβίωση και αναλγητικά). Φέρει έναν εξωτερικό νάρθηκα στην μύτη και ταμπόν σε κάθε ρουθούνι. Σε 24-48 ώρες μετά την επέμβαση ξαναβλέπουμε τον ασθενή και αφαιρούμε τα ταμπόν. Ο εξωτερικός νάρθηκας αφαιρείται 7 ημέρες μετά την επέμβαση.

10 ημέρες μετά την επέμβαση μπορεί να γυρίσει στην εργασία του. Η μύτη μετά την επέμβαση έχει πρήξιμο που υποχωρεί σταδιακά και μέσα σε 5 ημέρες έχουν υποχωρήσει και οι μελανιές. Θα πρέπει ο χειρουργημένος να προσέχει την περίοδο της ανάρρωσης μην χτυπήσει την μύτη του και αυτός είναι ο λόγος που συμβουλεύουμε τους χειρουγημένους να επιστρέφουν στο πρόγραμμα γυμναστικής 4 εβδομάδες μετά την επέμβαση της πλαστικής της μύτης.

Μπορείτε να δείτε αρκετές περιπτώσεις ρινοπλαστικής από το αρχείο του Δρ Νώντα Καποσίτα

Νώντας Καποσίτας M.D, PhD, πλαστικός χειρουργός
Εξειδικευθείς στο University of Illinois at Chicago, USA
Διδάκτωρ της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

https://kapositas.gr