Ιούνιος: Ζυγός

zugos
ΤΡΙΤΗ, 02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Η ικανότητά σας να μπορείτε να βρίσκετε ισορροπία στην κοινωνική ζωή σας θα δοκιμαστεί σημαντικά τον Ιούνιο.

Η ικανότητά σας να μπορείτε να βρίσκετε ισορροπία στην κοινωνική ζωή σας θα δοκιμαστεί σημαντικά τον Ιούνιο, ειδικότερα σε σχέση με τις επαγγελματικές ευθύνες σας, χάρη στον ανάδρομο Ερμή. Πιο συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να ελιχθείτε με μεγάλη προσοχή στην επικοινωνία σας με τους συναδέλφους και τους συνεργάτες σας για να αποφύγετε δυσάρεστες και αχρείαστες εντάσεις. Τα πράγματα όμως θα ηρεμήσουν με τη Νέα Σελήνη στις 21 του μήνα, οπότε και θα έχετε προσαρμοστεί στις καταστάσεις που ακόμα διαμορφώνονται. Το σημαντικότερο όμως είναι να αντιμετωπίσετε τις αλλαγές που έρχονται χωρίς φόβο και ως ευκαιρία για να πλησιάσετε ακόμα περισσότερο τους στόχους που έχετε θέσει.