Νοέμβριος: Ζυγός

zugos
ΤΡΙΤΗ, 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θα μπορέσετε να βάλετε σε μια τάξη, ιδίως στα επαγγελματικά ζητήματα.

Ο Ερμής και ο Άρης έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση τις τελευταίες εβδομάδες, όμως στις 3 και 13 Νοεμβρίου ολοκληρώνουν τις ανάδρομες πορείες τους και έτσι θα μπορέσετε να βάλετε σε μια τάξη, ιδίως στα επαγγελματικά ζητήματα. Η Νέα Σελήνη στον αστερισμό του Σκορπιού στις 15 Νοεμβρίου μπορεί να μη σας δώσει τις απαντήσεις που θέλετε, όμως θα φωτίσει την πορεία για μια πιο ορθολογική οικονομική διαχείριση. Η εποχή μπορεί να μην ενδείκνυται για μεγάλες συγκεντρώσεις, όμως έστω κα από απόσταση, οι φίλοι σας μπορούν να σας σταθούν και να σας δώσουν το κουράγιο που αναζητάτε.