Ιούνιος: Ιχθύς

ixthues
ΠΕΜΠΤΗ, 03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Καιρός να ανανεώσετε το σπίτι σας και γενικότερα τον προσωπικό σας χώρο.

Έχετε σε εκκρεμότητα κάποια ζητήματα για επίλυση που αφορούν το οικογενειακό σας περιβάλλον και τα αναβάλλετε συνέχεια, και τώρα είναι η στιγμή για να τα επιλύσετε. Στα μέσα του μήνα οι πλανήτες έχουν τέτοια θέση που δημιουργείται ευνοϊκό περιβάλλον  για να δράσετε προκειμένου να πετύχετε τα πιο φιλόδοξα σχέδιά σας.

Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η ενέργειά σας παίρνει ρομαντική διάσταση και προβαίνετε σε δημιουργικές αναζητήσεις. Προς το τέλος του μήνα, μια νέα συνεργασία θα μπορούσε να προωθηθεί ή ένα ομαδικό έργο θα μπορούσε να βρει προσοδοφόρο έδαφος.