Το αλκοόλ προκαλεί βλάβες στο DNA, αναφέρει νέα έρευνα

alkool
ΠΕΜΠΤΗ, 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Μία νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Alcohol» φέρνει στο φως συντριπτικά στοιχεία για το πόσο επιζήμια μπορεί να είναι η κατανάλωση αλκοόλ στο ανθρώπινο DNA.

Σύμφωνα με τους ερευνητές της μελέτης και τον συν-συγγραφέα της Jesús Velázquez από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Nayarit στο Μεξικό, αν και προηγούμενες έρευνες κάνουν λόγο για τις σωματικές βλάβες που μπορεί να προκαλέσει η χρόνια κατάχρηση αλκοόλ, όπως βλάβη του ήπατος, καρκίνο ή κατάθλιψη, η νέα αυτή πρωτοποριακή μελέτη, αναλύει τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ στους νέους που είναι υγιείς.

Οι ερευνητές ανέλυσαν το επίπεδο των οξειδωτικών βλαβών που προκαλούνται από την κατανάλωση αλκοόλ σε δύο ομάδες ανθρώπων μεταξύ των ηλικιών 18 και 23. Ως οξειδωτική βλάβη ορίζεται η βλάβη σε πρωτεΐνες, στις μεμβράνες και τα γονίδια του ατόμου.

Η μία ομάδα έπινε κατά μέσο όρο 1,5 λίτρο αλκοόλ κάθε Σαββατοκύριακο, ενώ η άλλη ομάδα δεν κατανάλωνε καθόλου αλκοόλ. Οι ερευνητές μέτρησαν επίσης τη δραστηριότητα της αφυδρογονάσης - ένα ένζυμο που είναι υπεύθυνο για το μεταβολισμό της αλκοόλης (αιθανόλη) σε ακεταλδεΰδη - καθώς και τη δραστηριότητα του ακετοξικού στοιχείου και της ακετόνης του οργανισμού.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αποκάλυψαν ότι η ομάδα που κατανάλωνε αλκοόλ, παρουσίασε τη διπλάσια οξειδωτική βλάβη σε μεμβράνες κυττάρων των συμμετεχόντων, σε σύγκριση με την ομάδα που δεν έπινε.

Επιπλέον, οι ερευνητές αναλύοντας περαιτέρω τα στοιχεία ανακάλυψαν ότι η ομάδα που κατανάλωνε αλκοόλ παρουσίασε σημαντικά μεγαλύτερες βλάβες στο DNA της σε σύγκριση με την άλλη ομάδα.

Συγκεκριμένα, μόλις το 8 % των κυττάρων της ομάδας που δεν έπινε είχε υποστεί βλάβη, ενώ το 44% των κυττάρων της άλλης ομάδας είχε καταστραφεί. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες της ομάδας που έπινε είχαν 5,3 φορές μεγαλύτερη ζημιά στα κύτταρά τους.

Ωστόσο, οι ερευνητές λένε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για εκτεταμένη ζημιά στο DNA, αν και τα στοιχεία αυτά εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Καταλήγουν όμως στο συμπέρασμα ότι η οξειδωτική βλάβη μπορεί να βρεθεί σε νεαρούς ενήλικες που καταναλώνουν αλκοόλ τακτικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 4 με 5 χρόνια.